Broneerimistingimused

ÜLDISED BRONEERIMISTINGIMUSED

 1. Broneering
  – Broneeringu kinnitus koos külaliste arvu ja teenuste- ning hinnainfoga saadetakse tellija e-posti aadressile.
 2. Saabumine ja lahkumine
  – Check-in algab kell 15:00, check-out lahkumispäeval kestab kuni 12:00.
  – Varasem saabumine ja hilisem lahkumine on võimalik vaid kokkuleppel majutajaga.

MAKSMISTINGIMUSED

 1. Ülekandega arve alusel enne saabumist

MUUTMIS- JA TÜHISTAMISTINGIMUSED

 1. Majutaja hoiab puhkemaja saabumispäeva järgsel päeval kell 08:00ni. Kui külaline ei ole tühistanud oma broneeringut ega teavitanud hilisemast saabumisest, on majutajal õigus tühistada broneering ilma külalisega kontakteerumata.
 2. Tühistamine: Broneeringut saab tasuta tühistada hiljemalt 48 h enne külastust. Hilisema tühistamise või mitteilmumise korral on majutajal õigus jätta tagastamata kompensatsioonitasu esimese öö maksumuse ulatuses. Rohkem kui 7 päeva pikkuse broneeringu tühistamise puhul lisandub tagastamatule kompensatsioonitasule 10% iga tühistatud broneeringupäeva hinnast.
 3. Lahkumine enne kokkulepitud väljaregistreerimise kuupäeva: Lahkumisel enne kokkulepitud väljaregistreerimise kuupäeva on majutajal õigus jätta tagastamata kompensatsioonitasu 10% iga tühistatud broneeringupäeva hinnast. Varasemal lahkumisel tuleb majutajat teavitada hiljemalt lahkumisele eelneval päeval enne kella 18:00. Teavitades lahkumisest peale kella 18:00, on majutajal õigus kasutamata jääva öö eest jätta tagastamata broneeringus kokkulepitud hind.

KLIENDI KÄITUMINE MAJUTUSETTEVÕTTES

 1. Tiibeti Meditsiini Keskuse Men Ling maakeskuse territooriumil k.a puhkemajas järgitakse häid tavasid ja kodukorrareegleid ning nõuded avaliku korra, rahu hoidmise ja saastamise vältimise kohta.
 2. Puhkemajas on keelatud  tarbida narkootilisi- ja psühhoaktiivseid aineid (v.a kohvi ja tee), alkoholi ja tubakat.
 3. Klient on teadlik, et puhkemaja on kasutatav nii täielikult pimendatuna, kui ka loomuliku ning elektrivalgustuse tingimustes. Klient kinnitab puhkemaja broneerides, et ruumi pimendamine loomulikust valgusest akende kaudu ja elektrilampide valgusest on toimub tema enda vabal tahtel ning tal on võimalik see igal hetkel lõpetada, lülitades sisse valgustuse või väljudes majast. Majutaja ei vastuta majutusperioodi ajal kliendi psüühilise või tervisliku seisundi ja sellest tulenevate tagajärgede eest.

MAJUTAJA VASTUTUS KLIENDI VARA EEST

Majutaja ei vastuta puhkemajas oleva kliendi vara eest, kuna ei ole teadlik sinna kliendi poolt kaasa võetud asjadest ja pagasist. Tiibeti Meditsiini Keskuse Men Ling hoovis, Jõõpres, Viki talu kinnistul, olevat parklat on lubatud kasutada ainult puhkemajas peatuvatel klientidel või nende külalistel puhkemajas viibimise ajal. Kliendi elektriauto laadimise eest on majutajal õigus nõuda lisatasu 10€/päev). Parkimisala on varustatud valvekaameratega, kuid majutaja ei vastuta parklasse jäetud autode ja nende sisu eest.

KLIENDI VASTUTUS TEKITATUD KAHJU EEST

Klient vastutab tahtlikult või hoolimatusest põhjustatud (näiteks puhkemajas suitsetamise, alkohoolsete või narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel tekkinud) kahju eest, mille tema ise või tema külalised tekitavad puhkemajale  või Tiibeti Meditsiini Keskuse Men Ling muudele ruumidele ja hoonetele, neis olevale sisustusele või seadmetele ja hotelli muudele klientidele või nende varale. Puhkemajale ja keskusele tekitatud kahju eest on majutajal õigus kinni pidada taassoetamisega või muude kulude katmisega seotud kulud

TEENUSE PEATAMINE

Kliendi broneering võidakse blokeerida või jätta need vastu võtmata, kui klient ei järgi broneerimistingimusi või kui teenusepakkujal on alust kahtlustada, et majutaja teenuseid broneeritakse ebaseadusliku tegevuse jaoks või viisil, mis võib põhjustada kahju Tiibeti Meditsiini Keskus Men Lingile või kolmandatele isikutele.